Norway

CITY

CENTRE

LEAD INVESTIGATOR

TEAM MEMBERS

Oslo

Rikshospitalet University Hospital


Sognsvannsveien 20

0372

Oslo


Tel: +47 02770


Website: www.oslo-universitetssykehus.no
Dr Søren Bakke

Interventionalist

sbakke@ous-hf.no

Dr Kirsten Krogh-Sorensen

Dr Mona Skjelland